เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 30 ต.ค. 2558 ]

              

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก เปิดรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก โทรศัพท์ 034-511331-2