โครงการประกวดสุดยอดภาพถ่าย หัวข้อ [ 10 มิ.ย. 2558 ]

              

ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมประกวดโครงการ "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด"

 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

           

สามารถส่งผลงานการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ได้ที่ สำนักงาน  ศอ.ปส.จ.กจ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

                                                     

รายละเอียดกติกาการเข้าประกวด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก

โทรศัพท์ 034 – 511331