เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมการประกวด ดนตรี Folk Song Contest ปีที่ 3 [ 17 ก.พ. 2558 ]

               เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมการประกวด ดนตรี Folk Song Contest ปีที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรม To Be Number One ภายใต้กิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประกวดดนตรี Folk Song Contest ปีที่ 3 ในโครงการ " ส่งเสริมกิจกรรมชมรม To Be Number One ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าแสดงออกความสามารถในทางสร้างสรรค์ ที่ถูกต้องและนำไปสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 ทีม ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ วงละไมได้คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลไปครอง ตามด้วยวง Embrace ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของวง You Must Plane ได้เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล สำหรับวง KPS Band กับ วง KS Band ได้รับรางวัลชมเชย