เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากแพรกร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน [ 20 ม.ค. 2558 ]

               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลปากแพรกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจากหลายแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิเช่น เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองบัว อบต.แก่งเสี้ยน อบต.บ้านเก่า อบต.ลาดหญ้า กลุ่ม อสม. ทสปช.และกลุ่ม อปพร.