โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร [ 20 ม.ค. 2558 ]

               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 นายจิรศักดิ์พรหมชนะ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมต้อนรับนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกีฬากรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ของสำักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากแพรกที่จัดขึ้นเพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาเพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้น โดยในครั้งนี้มีการเปิดอบรม 2 ภาษาด้วยกัน คือภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจถึง 2 กลุ่มด้วยกัน และภาษาพม่า ที่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมเรียนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน