“วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 [ 4 ธ.ค. 2557 ]

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนด การจัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 Inventor"s day 2015 “Creativity & Inspiration” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งแรงจูงใจในการกระตุ้นให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม ชุมชน โดยให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://inventors.nrct.go.th/