ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 26 พ.ย. 2557 ]

               เทศบาลตำบลปากแพรกขอประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ