เทศบาลตำบลปากแพรกจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 2 [ 14 พ.ย. 2557 ]

               เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า กาญจนบุรีและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 2 Thai Country Song Contest at Pakpraek ปี 2 โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ รุ่งสว่าง, อาจารย์วสาโรจน์ หมีแรด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและอาจารย์นฤดล โพธิ์ทอง อาจารย์จากโรงเรียนพนมทวนราชูปถัมภ์ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน