เทศบาลตำบลปากแพรกจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวาคืนชีวิตชีวาให้แม่น้ำแม่กลอง [ 14 พ.ย. 2557 ]

               เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2557 เทศบาลตำบลปากแพรก นำโดยนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมืองจ.กาญจนบุรี โดยมี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กำจัดผักตบชวาคืนชีวิตชีวาให้แม่น้ำแม่กลอง" ด้วยการนี้ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มแม่น้ำแม่กลองพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรก, ผู้นำชุมชน, กลุ่ม อสม., กลุ่มเด็กและเยาวชน, กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกันทำกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป