เทสบาลตำบลปากแพรกเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ [ 10 พ.ย. 2557 ]

               เทศบาลตำบลปากแพรกร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น. รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-511331-2