โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 3 ต.ค. 2557 ]

               เทศบาลตำบลปากแพรก นำโดย นางนุชจรีย์ รักษ์คล้ำ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมี นางชลดา ไคลมี นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 22 กันยายน 2557