ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2557 ]

               ท่านปลัดจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก พร้อมคณะทำงานเทศบาลตำบลปากแพรก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557