ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 3 ก.ค. 2556 ]