ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2555 [ 9 พ.ย. 2555 ]