ประกาศ รับชำระค่าธรรมเนียมขยะรายปี [ 15 มิ.ย. 2554 ]