ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 มี.ค. 2553 ]