ประกาศ : รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ [ 31 ก.ค. 2552 ]