ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 2 ปี2552 [ 15 พ.ค. 2552 ]