ประกาศ ปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 1 [ 25 มี.ค. 2552 ]