Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (15 ม.ค. 61) [ 15 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ณ เทศบาลตำบลปากแพรก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป (10 ม.ค. 61) [ 10 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากแพรก (9 ม.ค. 61) [ 9 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2560 ( 25 ธ.ค. 2560 ) [ 25 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกจับมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดในการให้บริการรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆของเทศบาลตำบลปากแพรกผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส [ 20 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560 [ 12 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งนำ้ ณ ลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก ( 7 ธ.ค. 60) [ 7 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก [ 10 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 ส.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 [ 1 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นที่ ตำบลปากแพรก [ 17 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจ้างเหมา ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 8 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |