Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  (ข่าวย้อนหลัง)เทศบาลตำบลปากแพรก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. [ 21 มิ.ย. 2562 ]

(ข่าวย้อนหลัง)เทศบาลตำบลปากแพรก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดการประชุมประชาคมตำบล โดยร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 12 [ 20 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริกา ประจำปีงบประมาณ 2562

...อ่านต่อ>>
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 12 มี.ค. 2562 ]

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 ก.พ. 2562 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

...อ่านต่อ>>
  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา [ 15 ก.พ. 2562 ]

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

...อ่านต่อ>>
  การลด และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย [ 6 ก.พ. 2562 ]

สำนักงาน เทศบาลตำบลปากแพรก ได้แชร์โพสต์

3 นาที · 

#ปัญหาขยะ ถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศไทย และเป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบไม่สิ้น 
แต่ปัญหาเหล่านี้ แก้ได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง และอาศัยความร่วมมือ ...อ่านต่อ>>

  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากแพรก จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 5 ก.พ. 2562 ]

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากแพรก จำนวน 2 ตำแหน่ง

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวปากแพรกทุกท่าน เข้าร่วมประชาคม เรื่อง การยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง [ 31 ม.ค. 2562 ]

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวปากแพรกทุกท่าน เข้าร่วมประชาคม เรื่อง การยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ในวันและเวลาที่กำหนด

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ภาษี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการประจำปี 2562

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรม "ผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข" [ 20 พ.ย. 2561 ]

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม "ผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ และสร้างความสามัคคี และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ นำไปสุ่การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิ ...อ่านต่อ>>

  รายงานประจำปี 2560 [ 16 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

...อ่านต่อ>>
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 พ.ย. 2561 ]

รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2561 ]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |