Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 11 มิ.ย. 2553 ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก [ 7 มิ.ย. 2553 ]

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 มี.ค. 2553 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ : รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ [ 31 ก.ค. 2552 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก รับโอน(ย้าย)บุคลากรสามัญ ...อ่านต่อ>>
  ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงรักษาการใช้ทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ [ 15 มิ.ย. 2552 ]

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงรักษาการใช้ทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ ...อ่านต่อ>>
  ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับบริการรถยนต์บรรทุกน้ำ [ 15 มิ.ย. 2552 ]

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับบริการรถยนต์บรรทุกน้ำ ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 21 พ.ค. 2552 ]

ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000 บาท ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 2 ปี2552 [ 15 พ.ค. 2552 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2552 ...อ่านต่อ>>
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ [ 4 พ.ค. 2552 ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ อบต.ลาดหญ้า ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ ปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 1 [ 25 มี.ค. 2552 ]

ประกาศ ปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ 1 ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ [ 25 มี.ค. 2552 ]

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรกฯ ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ [ 25 มี.ค. 2552 ]

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 [ 25 มี.ค. 2552 ]

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรกฯ [ 25 มี.ค. 2552 ]

ประกาศ เิปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรกฯ ...อ่านต่อ>>
  ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปากแพรก [ 25 มี.ค. 2552 ]

ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปากแพรก ...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |