Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากแพรก [ 9 ก.ค. 2563 ]

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

ตามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของผ ...อ่านต่อ>>

  คู่มือการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระบบองค์) ปค.๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปากแพรก [ 19 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากแพรก [ 19 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 18 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 👉👉👉ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก หาก [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลเมืองปากแพรก [ 30 เม.ย. 2563 ]

ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปากแพรก
👉👉👉ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
👉👉👉ร ...อ่านต่อ>>

  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (เพิ่มเติม) [ 28 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) [ 27 เม.ย. 2563 ]

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปากแพรก ได้มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 851 ราย โดยกำหนดแจกจ่ายเป็นข้าวสารอาหารแห้ง (ถุงยังชีพ) ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เตรียมบัตรประชาชนเพื่อรับถุงยังชีพ ในวันที่ 29 เมษ ...อ่านต่อ>>

  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) [ 24 เม.ย. 2563 ]

โดยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์ขอรับของช่วยเหลือได้ที่ที่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ของท่าน ในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 เพื่อที่ทางเทศบาลเมืองปากแพรก จะได้จัดส่งรายชื่อให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับด้านปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก [ 14 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |