Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ส.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 [ 1 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นที่ ตำบลปากแพรก [ 17 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจ้างเหมา ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 8 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่องการกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและพิทักษ์องค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การประกวดร้องเพลง Folk Song Contest [ 14 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 9 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก 4 ปี [ 11 พ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาน พ.ศ 2560 [ 2 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 [ 20 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  รายซื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ครั้งที่ ๗) [ 6 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง [ 3 มิ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |