Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ขอเชิญแต่งกายย้อนยุค ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (3 เม.ย.61)   [ 3 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลปากกแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(29 มี.ค.61)   [ 29 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลปากแพรก (27 มี.ค. 61)   [ 27 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (22 มี.ค. 61)   [ 22 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (20 มี.ค.61) [ 20 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (12มี.ค.61) [ 12 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีการศึกษา 2560 (2 มี.ค.61) [ 2 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ตรวจติดตามและประเมินผลงานการศึกษา (27 ก.พ. 61) [ 27 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  อบรมสัมมนาเชิงปฏิการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (24 ก.พ.61) [ 24 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมแนวทางจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดระบบ Social Map (13 ก.พ.61) [ 13 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ (9 ก.พ.61) [ 9 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ปลัดฯจิรศักดิ์ พรหมชนะ เปิดบ้านต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ (9 ก.พ.61) [ 9 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  การประเมินเกณฑ์การจัดตั้งส่วนราชการเป็น "กอง" เทศบาลตำบลปากแพรก (6 ก.พ. 61) [ 6 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 (5 ก.พ.61) [ 5 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (2 ก.พ. 61) [ 2 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |