Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
 
 
 
 
  โครงการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง [ 2 ก.ย. 2556 ]

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ...อ่านต่อ>>
  แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก [ 29 ส.ค. 2556 ]

...อ่านต่อ>>
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 26 ส.ค. 2556 ]

...อ่านต่อ>>

  ขอแสดงความยินดีกับนางเตือนใจ พรหมชาติ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก [ 26 ส.ค. 2556 ]

รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2556 ...อ่านต่อ>>
1 |