Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.คลองข่อย จ.นนทบุรี (13 ก.ค.61) [ 13 ก.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รับคณะเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ (12 ก.ค.61) [ 12 ก.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแสลง จังหวัดจันทบุรี (12 ก.ค.) [ 12 ก.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (22 มิ.ย. 61) [ 22 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา ในสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 (21 มิ.ย.61) [ 21 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 (14มิ.ย.61) [ 14 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (5 มิ.ย.61) [ 5 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ Basic Life Support (โครงการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ) (4 มิ.ย.61) [ 4 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร เกษตรอินทรีย์กับวิถีชุมชน (24 พ.ค.61) [ 24 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ (22 พ.ค.61) [ 22 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (10 พ.ค. 61) [ 10 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  วันเทศบาล 24 เมษายน 2561 (24 เม.ย.61) [ 24 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง (21 เม.ย.61) [ 21 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (19 เม.ย.61) [ 20 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง"(17 เม.ย.61) [ 17 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |