Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  รับการประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น จาก กรมการปกครอง และ สำนักบริหารการทะเบียน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก [ 18 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข (หิ้วปิ่นโต) ครั้งที่ 8/2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]

กิจกรรมผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข (หิ้วปิ่นโต) ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหัวนา [ 15 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 13 ก.ค. 2562 ]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า และ โครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยจากการจมน้ำ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่ากับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี [ 10 ก.ค. 2562 ]

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่ากับการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกิจกรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมเป็นหมู่ณะ และสร้างความสามัคคีพัฒน ...อ่านต่อ>>

  กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ.บริเวณริมถนนทางเข้าวัดเขาเม็งค์ หมู่ที่ 13 [ 10 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ภายใต้โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 5 มิ.ย. 2562 ]

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ภายใต้โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 3 (หลังห้างไทวัสดุ)

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 23 เม.ย. 2562 ]

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

...อ่านต่อ>>
  ภาพบรรยากาศงานประเภณีสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]

ภาพบรรยากาศงานประเภณีสงกรานต์ 2562

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 มี.ค. 2562 ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

...อ่านต่อ>>
  วันท้องถิ่นไทย 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]

วันท้องถิ่นไทย

...อ่านต่อ>>
  บัณฑิตน้อย [ 8 มี.ค. 2562 ]

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปากแพรก นำโดยนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก โดยมีผู้ปกครองและผู้ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 6 มี.ค. 2562 ]

กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

...อ่านต่อ>>
  โครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 26 ก.พ. 2562 ]

โครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |