Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  โครงการรู้ทันป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ [ 5 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ ส่งเสริมแล้วพัฒนาอาชีพ [ 3 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจคนพิการ [ 30 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองเด็ก, ครู, และผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลปากแพรก [ 29 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการปากแพรกลดพุง ลดโรค [ 27 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรมมีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี [ 26 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก [ 14 ส.ค. 2562 ]

โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยมีการอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

...อ่านต่อ>>
  โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลปากแรพกได้จัดโครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมหนูรักแม่

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมถนน [ 6 ส.ค. 2562 ]

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมถนน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 10 (โรงเรียนบ้านหัวนา - สุดเขตเทศบาล) ในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562

...อ่านต่อ>>
  ประชุมประชาคมตำบล [ 2 ส.ค. 2562 ]

ประชุมประชาคมตำบล วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  โครงการการดำเนินการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลปากแพรก [ 3 ส.ค. 2562 ]

โครงการการดำเนินการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลปากแพรก โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร ในวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล [ 30 ก.ค. 2562 ]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ [ 26 ก.ค. 2562 ]

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก [ 23 ก.ค. 2562 ]

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลปากแพรก [ 26 ก.ค. 2562 ]

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลปากแพรก วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปากแพรก และจังหวัดระยอง

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |