Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  การบังคับใช้กฏหมายและเทศบัญญัติในเขตเทศบาล [ 13 พ.ย. 2562 ]

อบรม หลักสูตร "การบังคับใช้กฏหมายและเทศบัญญัติในเขตเทศบาล" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  วันลอยกระทง [ 13 พ.ย. 2562 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และพี่น้องประชาชนชาวตำบลปากแพรก ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ ลานสราญรมณ์ ต้นแม่น้ำแม่กลอง บ้านลุ่มดงกระเบา วั ...อ่านต่อ>>

  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาชน หลักสูตรที่ 2 การจัดทำผลิตภัณฑ์ "ผ้ามัดย้อม" [ 28 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทำความสะอาดบริเวณม.6 [ 27 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการลดพุง ลดโรค ครั้งที่ 3 [ 24 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมอบรมสัมนา หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ" [ 22 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาชน หลักสูตรที่ 1 การจัดทำผลิตภัณฑ์ "ถุงผ้ารักษ์โลก เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" [ 21 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากแพรก [ 19 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือน [ 17 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข (หิ้วปิ่นโต) ครั้งที่ 10/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการลดพุง ลดโรค ครั้งที่ 2 [ 12 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการปากแพรกโปร่งใสห่างไกลการทุจริต มีการอบรมให้ความรู้ ทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากแพรกและเจ้าหน้าที่ของเทสบาล [ 11 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทำความสะอาดบริเวณถนนสองข้างทางหมู่ที่ 4 บ้านวังสารภี - หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส [ 11 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ มีการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาในการรักษา [ 10 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตตำบลปากแพรก [ 10 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |