Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ท่านปลัดจิรศักดิ์ พรหมชนะ เข้าร่วมวางพวงมาลางานวันระพี [ 7 ส.ค. 2557 ]

"วันรพี" (๗ สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้ ...อ่านต่อ>>
  โครงการเสริมสร้างวินัยและมารยาทที่ดีในสังคม [ 6 ส.ค. 2557 ]

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านต่อ>>
  เติมความรู้ .. สู่องค์กรเป็นเลิศ [ 29 ก.ค. 2557 ]

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและการให้บริการประชาชน ...อ่านต่อ>>
  เปิดพื้นที่.. สร้างสรรค์ พลังดนตรี เยาวชนรุ่นใหม่ [ 15 ก.ค. 2557 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ พลังดนตรี เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก ซ้อมรับมืออัคคีภัย.. เกิดเหตุ อุ่นใจ ปลอดภัย ไม่งง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.ค. 2557 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...อ่านต่อ>>
  สอนน้อง.. เยาวชนเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด [ 23 มิ.ย. 2557 ]

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรมค่ายเยาวชนเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรก.. ล้อมรั้ว ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 18 มิ.ย. 2557 ]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ รณรงค์ป้องกันช่วงฤดูกาลระบาด ...อ่านต่อ>>
  Environment Day เติมพื้นที่สีเขียว..ที่ปากแพรก [ 5 มิ.ย. 2557 ]

กองสาธารณสุขและสิ่ง ...อ่านต่อ>>
  ซ้อมล่วงหน้า เกิดเหตุ.. ช่วยบรรเทาความเสียหาย [ 23 พ.ค. 2557 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก ณ โรงเรียนดรุณากาญจนุรี ...อ่านต่อ>>
  ไอเดียดี.. ใช้สมุนไพรเป็นทางเลือก ป้องกันยุงลาย ลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก [ 15 พ.ค. 2557 ]

สำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก ไอเดียดี จัดอบรมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกป้องกันโรคไข้เลือดออก ...อ่านต่อ>>
  พลังรัก .. จุดเล็กๆ สร้างชุมชนเข้มแข็ง [ 14 พ.ค. 2557 ]

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดโครงการสานรัก สานสัมพันธ์ในครอบครัว ณ บัววัฒนารีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกติวเข้ม เพิ่มคุณภาพ ทักษะการให้บริการประชาชน [ 12 พ.ค. 2557 ]

งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ...อ่านต่อ>>
  กลั่นกรอง จัดลำดับโครงการ ประสานแผนพัฒนาชุมชน [ 25 เม.ย. 2557 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดประชุม... ...อ่านต่อ>>
  วันเทศบาล .. ข้าราชการท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2557 ]

เชิดชู วันเทศบาล สานรัก สามัคคี ...อ่านต่อ>>
  รื่นเริงเถลิงศกใหม่ .. สงกรานต์สำราญใจ ที่ปากแพรก [ 17 เม.ย. 2557 ]

บุญสงกรานต์.. เทศบาลตำบลปากแพรกจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 สืบสานวัฒนธรรมไทย ...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |