Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  เจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก บูรณาการร่วมสำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำรถดูดสิ่งปฏิกูลขุดลอกท่อ บริเวณซอย 2 สถานีปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี [ 11 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเสวนา เทศบาลตำบลปากแพรกตอบประชาชน และโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 18 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  อัศจรรย์วันเพ็ญ ประทีปลอยเด่น แม่กลองต้นนที ที่นี่..ปากแพรก [ 26 พ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน [ 26 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 [ 11 ก.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปากแพรก รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการเก็บขยะมูลฝอย [ 21 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี [ 6 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก [ 27 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง บ้านลุ่มดงกระเบาหมู่ที่ 12 [ 25 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีการศึกษา 2557 [ 20 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์ กระตุ้นประชาชนในท้องถิ่น เตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 5 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน [ 24 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการพัฒนาชีวิตตามวิถีพุทธ [ 20 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |