Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  โครงการส่งเสริมอนามัยแม่เเละเด็ก [ 29 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การแข่งขันกีฬา Street Soccer ประจำปี 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก [ 9 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  วันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 13 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย และการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกใสสะอาดห่างไกลการทุจริต [ 25 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกวดดนตรี " Pakpraek Folk Song บรรเลงด้วยใจภักดิ์ บอกรักด้วยเพลงของพ่อ " [ 13 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  จัดเวทีประชาคม ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรกสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 10 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็น และรับฟังข้อเท็จจริง เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 8 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมและปรึกษาหารือโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ระยะที่สอง) [ 7 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ [ 3 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  สามวัยหัวใจเดียวกัน [ 28 ก.พ. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |