Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี (2 เม.ย.61) [ 2 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (29 มี.ค.61) [ 29 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4(29 มี.ค.61) [ 29 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลปากแพรก (15 มี.ค. 61) [ 15 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (14 มี.ค.61) [ 14 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกลดพุง ลดโรค (28 ก.พ. 61) [ 28 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 (22 ก.พ. 61) [ 22 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดการประชุมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (26 ม.ค.61) [ 26 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (26 ม.ค. 61) [ 26 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 (13 ม.ค. 61) [ 13 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี [ 30 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |