Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี [ 31 ก.ค. 2563 ]

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.09 น. ที่บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-ด่านมะขามเตี้ย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ...อ่านต่อ>>

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 4 วันที่ 27 ธ.ค. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 25 พ.ย.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 25 ก.ย. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่่ 19 ส.ค. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 3 วันที่ 13 ส.ค.2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ ที่ 2 วันที่ 11 ก.ค. 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 252 [ 31 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ [ 26 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมที่ 2 [ 31 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟม [ 13 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |