ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปากแพรก

ข่าวสารมาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารฯ

สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก - 10 หมู่ 10 กาญจนบุรี-ไทรโยค
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511331-2 โทรสาร: 034-511331 ต่อ107
E-mail: pakpraek1@pakpraek.com