Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image

 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก
 • รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานจ้าง
 • โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ปี 2562
 • รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประแภทผู้มีคุณวุฒิ) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะด้านความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 
โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก   - 14 ส.ค. 2562

โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานจ้าง   - 13 ส.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ปี 2562   - 9 ส.ค. 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลปากแรพ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   16 ส.ค. 2562    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 ส.ค. 2562    อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหัวนาล่าง ซอย 4/8 ม.10 ต.ปากแพรก   16 ต.ค. 2561    อ่านต่อ
สัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพุรางนิมิต ซอย 5 ม.11 ต.ปากแพรก   7 ส.ค. 2562    อ่านต่อ
สัญญาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 3 ม.4 ต.ปากแพรก   7 ส.ค. 2562    อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายรับจริง มิ.ย.61
รายรับจริง พ.ค.61
รายรับจริง เม.ย.61
งบรับจ่ายประจำปี2561
งบเงินสะสม2561
รายละอียดประกอบงบทรัพย์สิน2561
งบทรัพย์สิน2561
งบแสดงฐานะการเงิน2561
 
 
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
 
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 7 / 25733 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 1163 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 1438 ]
ไม่เข้าใจ
โดย  นาวี มีดี วันที่ 9 พ.ค. 2557 15:59:26 [ 0 / 1371 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
ทป3 ช่วงที่2 แนะนำร้านอาหาร ณัฐธยาน์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง ตอนที่ 1
ที่นี่...ปากแพรก อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ที่นี่...ปากแพรก ตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561