Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image

 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาร 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก
 • รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานจ้าง
 • โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก ปี 2562
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาร 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2562   - 3 ก.ย. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก - 14 ส.ค. 2562

โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานจ้าง - 13 ส.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562   13 ก.ย. 2562    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   13 ก.ย. 2562    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวังสารภี ซอย 12/1 เชื่อมวังสารภีซอย 12/2 ม.4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   13 ก.ย. 2562    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทุ่งนา-เลี่ยงเมือง 2 ม.3 ตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   13 ก.ย. 2562    อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหัวนาบน ซอย1/2 ม.5 ต.ปากแพรก   9 ก.ย. 2562    อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายรับจริง มิ.ย.61
รายรับจริง พ.ค.61
รายรับจริง เม.ย.61
งบรับจ่ายประจำปี2561
งบเงินสะสม2561
รายละอียดประกอบงบทรัพย์สิน2561
งบทรัพย์สิน2561
งบแสดงฐานะการเงิน2561
 
 
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
 
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 116 / 27090 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 1232 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 1471 ]
ไม่เข้าใจ
โดย  นาวี มีดี วันที่ 9 พ.ค. 2557 15:59:26 [ 0 / 1410 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
ทป3 ช่วงที่2 แนะนำร้านอาหาร ณัฐธยาน์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง ตอนที่ 1
ที่นี่...ปากแพรก อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ที่นี่...ปากแพรก ตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561