Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image

 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • วันลอยกระทง
 • การบังคับใช้กฏหมายและเทศบัญญัติในเขตเทศบาล
 • โครงการบ้าน 60 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก
 • กิจกรรมร่วมแรงสามัคคี ทำดี ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
วันลอยกระทง   - 13 พ.ย. 2562

เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี หอการ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การบังคับใช้กฏหมายและเทศบัญญัติในเขตเทศบาล   - 13 พ.ย. 2562

อบรม หลักสูตร "การบังคับใช้กฏหมายและเทศบัญ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โครงการบ้าน 60 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก   - 13 พ.ย. 2562

โครงการบ้าน 60 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลิ้น..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 132/6 ถึงบ้านเลขที่ 132/9 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   13 พ.ย. 2562    อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก   13 พ.ย. 2562    อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก   13 พ.ย. 2562    อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก   8 พ.ย. 2562    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสท่ 4 เดือน กรกฎาคม 62 - กันยายน 62)   1 พ.ย. 2562    อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายรับจริง มิ.ย.61
รายรับจริง พ.ค.61
รายรับจริง เม.ย.61
งบรับจ่ายประจำปี2561
งบเงินสะสม2561
รายละอียดประกอบงบทรัพย์สิน2561
งบทรัพย์สิน2561
งบแสดงฐานะการเงิน2561
 
 
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
 
 
[url=https://www.youtube.com/watch?v=_t842z-tVxs]xrumer hrefer[/url]  
โดย  JeromeBop วันที่ 29 ต.ค. 2562 17:20:40 [ 0 / 1 ]
การโยกย้ายตำแหน่งงาน 
โดย  สายา วันที่ 28 ต.ค. 2562 14:51:43 [ 0 / 3 ]
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 324 / 29164 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 1291 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
ทป3 ช่วงที่2 แนะนำร้านอาหาร ณัฐธยาน์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง ตอนที่ 1
ที่นี่...ปากแพรก อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ที่นี่...ปากแพรก ตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561