Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ประวัติความเป็นมา
  ตราสัญลักษณ์
  สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ
  หมู่บ้านและประชากร
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน
  มวลชนจัดตั้งและศักยภาพของ เทศบาล
 
  สภาพทั่วไป  
  สภาพพื้นที่  
            พื้นที่ตำบลปากแพรก ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  ล้อมรอบเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับภูเขา และที่ราบริมแม่น้ำ ดินมีลักษณะเป็นกรวดทราย ลูกรัง และดินดาน  
     
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

 
            สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก  ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 323 กาญจนบุรี – สังขละบุรี)  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี และศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ 6 กิโลเมตร  
     
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่ามะขาม   อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองขาวและตำบลท่าล้อ   อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองขาว   อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
  เนื้อที่  
 

          เทศบาลตำบลปากแพรก  มีเนื้อที่ 47.8 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  29,875  ไร่ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 555.14 คน / ตารางกิโลเมตร

 
     
  สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล  
     
 

ฤดูร้อน เริ่มมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นส่วนของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนพฤศจิกายนโดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุม ทำให้มีฝนตก โดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงสุด 
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดผ่าน ทำให้ความหนาวเย็นและแห้งแล้งปกคลุม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

 
     
 

ปริมาณน้ำฝน

 
     
  เฉลี่ยตลอดปีอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากมีทิวเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดนไทยกับ ประเทศพม่า ทิวเขานี้ปิดกั้นกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝน ทำให้มีความชุ่มชื้นและไอน้ำน้อยมาก เกิดสภาพอับฝน มีฝนตกน้อย มีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยประมาณ 1,051.5 มิลลิเมตร จำนวนสันที่ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 218.9 มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือนมกราคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 5.7 มิลลิเมตร  
     
  อุณหภูมิ  
  เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา จึงทำให้มีอุณหภูมิข้อนค้างสูง และมีอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจัดยกเว้นบริเวณเทือกเขา มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 28.48 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดเฉลี่ย 42.0 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีคือ เดือนเมษายน  
     
 
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย